Soal UKK/PAT PAI Kelas 1 SD Semester 2 Terbaru dan Kunci Jawaban

Hai adik-adik yang duduk dibangku Sekolah Dasar Kelas 1 SD berikut ini adalah contoh latihan soal ulangan UKK/PAT mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk semester 2 yang disertai dengan kunci jawabannya dan telah disesuaikan dengan kisi-kisi dan kurikulum yang berlaku.

Soal Latihan UKK PAT PAI Kelas 1 SD


Berikut ini adalah latihan soal untuk menghadapi kenaikan kelas mata pelajaran PAI kelas 1 yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 10 soal isian sebagai bahan ajar bagi adik-adik sekalian.

Soal UKK PAT PAI Kelas 1 SD Semester 2 Terbaru dan Kunci Jawaban

I. Berilah tanda silang (X ) pada salah satu huruf A, B, atau C di depan jawaban yang benar!

1. Nabi Idris sejak kecil rajin........
A. belajar
B. berkelahi
C. bermain

2. Selain terkenal dengan kepandaianya Nabi Idris as pun terkenal dengan sifat........
A. pemarah
B. dendam
C. sabar

3. Rabbi zidni........
A. Nafi’an
B. ‘ilman
C. Fahman

4. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Artinya.............
A. Segala puji bagi Allah
B. Maha suci Allah
C. Ya Allah berilah ilmu kepadaku

5. Surah al-Ikhlas terdiri dari ... ayat.
A.4
B. 2
C. 3

6. Surah al-Ikhlas menjelaskan Allah Maha.............
A. Kuasa
B. Melihat
C. Esa

7. Kita hanya beribadah kepada.............
A. Nabi
B. Allah
C. Rasul

8. Tempat meminta pertolongan adalah.............
A. Malaikat
B. Rasul
C. Allah

9. Al-Malik artinya.............
A. Maha Raja
B. Maha Kuasa
C. Maha Esa

10. Penguasa alam semesta adalah.............
A. syetan
B. Allah
C. Malaikat

Dibawah ini adalah 10 soal latihan pendidikan Agama Islam yang harus adik-adik berikan jawaban yang benar dan tepat yah !


1. Nabi Idris as merupakan seorang Nabi yang pandai. Karena beliau sejak kecil belajar.............

2. artinya.............

3. Perhatikan gambar berikut!

Belajar bertujuan menuntut ilmu, supaya kita menjadi anak yang.............

4. Qul huwallaahu.............

5. ... allaa ilaaha illallaah.

Untuk mendapatkan soal latihan PAI ini silahkan adik-adik download dengan membukanya menggunakan format pdf. Jika menggunakan handphone silahkan instal terlebih dahulu aplikasi pdf nya di google play store.

Demikian uraian contoh soal latihan ulangan kenaikan kelas UKK/PAI Mapel Pend. Agama Islam PAI terbaru yang telah disertai dengan kunci jawabannya. Jika ini bermanfaat silahkan bagikan keteman lainnya yah !

Download pdf Soal UKK/PAT PAI Kelas 1 SD

Belum ada Komentar untuk "Soal UKK/PAT PAI Kelas 1 SD Semester 2 Terbaru dan Kunci Jawaban"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel